تعداد موارد جدید COVID-19 در توکیو به بالاترین سطح خود رسیده است