بیمار مبتلا به COVID-19 پس از 100 ساعت گرسنگی درگذشت