بهترین وکلا قبل از روند استیضاح رئیس جمهور سابق ترامپ را ترک کردند