بسیاری از کشورهای ایالات متحده عفونت با نوع جدید ویروس SARS-CoV-2 را گزارش می دهند