بسیاری از ساختمان ها با زمین لرزه ای به بزرگی 5.7 ریشتر لرزیدند