با نادیده گرفتن مسافت ، هزاران هندی برای خرید دارو برای درمان COVID-19 هجوم آوردند