این بانک به اشتباه 50 میلیارد دلار به یک حساب خانوادگی در ایالات متحده واریز کرد