ایالات متحده 63 بیمار مبتلا به نوع جدید ویروس SARS-CoV-2 را پیدا کرد