ایالات متحده پیش از یادبود 11 سپتامبر نسبت به خطر تروریستی هشدار داد