ایالات متحده و کانادا در نظر دارند میزبان هزاران افغان باشند