ایالات متحده طالبان را به داشتن پشت حملات در افغانستان متهم کرده است