ایالات متحده در حال تمدید مقررات موقت برای حمایت از پناهندگان سوری است