ایالات متحده در حال افزایش نظارت و تحقیق در مورد انواع ویروس SARS-CoV-2 است