ایالات متحده تصاویر وحشتناکی از لاشه هواپیمای بوئینگ 737 که در بستر هاوایی سقوط کرد منتشر کرد