ایالات متحده بیش از 299،900 مورد ، 3844 مرگ ناشی از COVID-19 را اضافه کرده است