ایالات متحده بیش از 277،000 مورد اضافی COVID-19 گزارش کرده است