ایالات متحده برای تسریع در واکسیناسیون می تواند دوز واکسن Moderna را به نصف کاهش دهد