اپیدمی COVID-19: محاصره باعث می شود اقتصاد اسرائیل 1.56 میلیارد دلار ضرر کند