اپیدمی COVID-19: بیش از 4 میلیون کودک در ایالات متحده به ویروس SARS-CoV-2 آلوده شده اند