انفجار در یک کارخانه تولید مواد شیمیایی در حومه بانکوک ، تایلند