اندونزی پیش از بوئینگ 737 توسط بسیاری از بلایای هوایی آسیب دید