اندونزی و فیلیپین هزاران مورد COVID-19 را در 24 ساعت گذشته گزارش کرده اند