اندونزی ظرفیت تخت بیمارستان را 30٪ افزایش می دهد – فلسطین واکسیناسیون را آغاز می کند