اندونزی تایید کرد که یک بوئینگ -737 حامل 62 نفر به دریا سقوط کرد