انتقاد ارتش آمریکا از خروج سگهای تک تیرانداز از افغانستان