انتظار می رود صادرات تایلند در سال 2021 به 4 درصد رشد کند.