اقتصاد تایلند به دلیل طولانی شدن محاصره ممکن است بیش از 12 میلیارد دلار ضرر کند