ارتش میانمار زمان برگزاری انتخابات را اعلام کرده است