اتحادیه اروپا از AstraZeneca خواسته است تا قراردادی برای تهیه واکسن COVID-19 منتشر کند