آژانس انرژی هسته ای: ایران می گوید تا 20 درصد اورانیوم غنی می کند