آتش سوزی در خانه های سالمندان باعث کشته شدن 19 نفر شد